7 de Febrero de 2023 La Fundació Horta Sud celebra la Gala de les Associacions 2023

La Fundació Horta Sud celebra la Gala de les Associacions 2023

En aquesta edició s'han presentat 47 projectes, dels quals han sigut seleccionats 13 per a rebre l'ajuda. Enguany una de les associacions seleccionades és el Club Esportiu La Fila d'Alfafar pel seu projecte “L'esport del 2030” que té com a objectiu crear un club esportiu on la joventut del barri tinga un lloc on gaudir un oci saludable.

----------------------------------------------------

La Fundació Horta Sud celebra la Gala de las Asociaciones 2023

En esta edición se han presentado 47 proyectos, de los cuales han sido seleccionados 13 para recibir la ayuda. Este año una de las asociaciones seleccionadas es el Club Esportiu La Fila de Alfafar por su proyecto “El deporte del 2030” que tiene como objetivo crear un club deportivo donde la juventud del barrio tenga un lugar donde disfrutar un ocio saludable.

La Fundació Horta Sud celebra la Gala de les Associacions 2023

Sota el lema “Projectes que Canvien el Món” la Fundació Horta Sud concedeix les seues ajudes aquest any 2023 a associacions i entitats no lucratives que treballen en xarxa, promovent la col·laboració i la cooperació, i compartint un objectiu comú: el de transformar el nostre món en un lloc millor.

En aquesta edició s'han presentat 47 projectes, dels quals han sigut seleccionats 13 per a rebre l'ajuda. Enguany una de les associacions seleccionades és el Club Esportiu La Fila d'Alfafar pel seu projecte “L'esport del 2030” que té com a objectiu crear un club esportiu on la joventut del barri tinga un lloc on gaudir un oci saludable.

Aquesta Gala serà un acte de reconeixement i agraïment a aquesta i a la resta de les associacions que reben l'ajuda “Projectes que Canvien el Món”, programa que impulsa projectes culturals i socials entre dos o més associacions, per a promoure la col·laboració en xarxa i amb la finalitat de contribuir a la transformació social, dins del marc de l'Agenda 2030.

----------------------------------------------------

La Fundació Horta Sud celebra la Gala de las Asociaciones 2023

Bajo el lema “Proyectos que Cambian el Mundo” la Fundació Horta Sud concede sus ayudas este año 2023 a asociaciones y entidades no lucrativas que trabajan en red, promoviendo la colaboración y la cooperación, y compartiendo un objetivo común: el de transformar nuestro mundo en un lugar mejor.

En esta edición se han presentado 47 proyectos, de los cuales han sido seleccionados 13 para recibir la ayuda. Este año una de las asociaciones seleccionadas es el Club Esportiu La Fila de Alfafar por su proyecto “El deporte del 2030” que tiene como objetivo crear un club deportivo donde la juventud del barrio tenga un lugar donde disfrutar un ocio saludable.

Esta Gala será un acto de reconocimiento y agradecimiento a esta y al resto de las asociaciones que reciben la ayuda “Proyectos que Cambian el Mundo”, programa que impulsa proyectos culturales y sociales entre dos o más asociaciones, para promover la colaboración en red y con el fin de contribuir a la transformación social, dentro del marco de la Agenda 2030.

Asociación:

Ayuntamiento de Alfafar